Khóa học của Jamjam

Lựa chọn khóa học phù hợp với bạn

Khóa học lẻ

TOPIK 1

599.000đ

300 Ngày học

32 Buổi

TOPIK 2

699.000đ

300 Ngày học

32 Buổi

TOPIK 3

899.000đ

300 Ngày học

30 Buổi

TOPIK 4

999.000đ

300 Ngày học

27 Buổi

TOPIK 5

1.249.000đ

300 Ngày học

8 Buổi

TOPIK 6

1.399.000đ

600 Ngày học

38 Buổi

Khóa học combo

-23%

TOPIK 1,2,3

1.699.000đ

900 Ngày học

94 Buổi

-23%

TOPIK 1+2

999.000đ

600 Ngày học

64 Buổi

-24%

TOPIK 3+4

1.449.000đ

600 Ngày học

57 Buổi

-25%

TOPIK 5+6

1.999.000đ

600 Ngày học

16 Buổi

-32%

TOPIK 1~6

3.999.000đ

1800 Ngày học

137 Buổi

-29%

TOPIK 4,5,6

2.599.000đ

4500 Ngày học

215 Buổi