TOPIK 5

Thời lượng:

8 Buổi - 300 Ngày học

Cao cấp

1.249.000đ

Học sinh được học trình độ cao cấp 1 theo bộ giáo trình của đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.

Kết thúc khóa học, học sinh đạt trình độ tương đương TOPIK 5,

có thể đọc hiểu những văn bản chuyên sâu và giao tiếp với biểu hiện phong phú, tự nhiên hơn và có kĩ năng biên, phiên dịch.

Thông tin chung
Giáo trình học
Bình luận