TOPIK 4

Thời lượng:

27 Buổi - 300 Ngày học

999.000đ

Học sinh được học trình độ trung cấp 2 theo bộ giáo trình của đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.

Kết thúc khóa học, học sinh đạt trình độ tương đương TOPIK 4.

Có thể giao tiếp về nhiều vấn đề trong cuộc sống và công việc, đọc hiểu văn bản cơ bản.

Thông tin chung
Giáo trình học
Bình luận

Buổi

00