TOPIK 3

Thời lượng:

30 Buổi - 300 Ngày học

899.000đ

Được học trình độ trung cấp 1 theo bộ giáo trình của đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc

Kết thúc khóa học, đạt trình độ tương đương TOPIK 3

Có thể giao tiếp về nhiều vấn đề trong cuộc sống

Thông tin chung
Giáo trình học
Bình luận