Chinh phục tiếng Hàn Topik 6 chỉ sau 1 năm học tại ICOLanguage

Bạn học hết trung cấp 2 thi đạt TOPIK 5, TOPIK 6. Bạn mới học hết sơ cấp thi đạt TOPIK 4. Đây chính là niềm vui, niềm tự hào, và là niềm tin vào con đường mà thầy cô ICOLanguage đang lựa chọn.

Ngày Hà Nội đón gió mùa, không khí tại Học viện ngôn ngữ ICO (ICOLanguage) lại rộn ràng ấm áp đến lạ thường.

Khi học viên cùng cán bộ, giảng viên vẫn đang miệt mài học tập và giảng dạy, những tin vui liên tiếp từ các bạn học viên tham gia kỳ thi TOPIK 67 đến với ICOLanguage. Thật quá bất ngờ xen lẫn niềm vui sướng tự hào khi chỉ sau 1 năm học tập, mới đi qua 3/4 chặng đường học tập Tiếng Hàn Lập Nghiệp, các bạn thực sự đã vượt qua chính bản thân mình, đáp ứng vượt sự kỳ vọng của thầy cô. Kết quả TOPIK 6, TOPIK 5, và hàng loạt TOPIK 4 ngày hôm nay là minh chứng tuyệt vời nhất cho sự nỗ lực của các em.

Bạn học hết trung cấp 2 thi đạt TOPIK 5, TOPIK 6. Bạn mới học hết sơ cấp thi đạt TOPIK 4. Đây chính là niềm vui, niềm tự hào, và là niềm tin vào con đường mà thầy cô ICOLanguage đang lựa chọn.

Xin chúc mừng các em!